Hancobyggets historie starter allerede i 1893 da brødrene Herman Wold-Hansen og Carl Hansen sammen etablerer Hansen og Co. Regnklædefabrikk A/S for produksjon av ”oljeklede”. Etter en brann i bedriftens daværende lokaler ble det i 1926 oppført et seksetasjes bygg på St. Hansfjellet. Hancobygget var en realitet og bygget har siden satt sitt preg på Fredrikstads profil.

 

Hansen & Co holdt til i Hancobygget helt frem til virksomheten ble avviklet i 1984.  Da gikk Hancobygget fra å være et produksjonsanlegg til å bli et kontorbygg. Byggets arkitektoniske særpreg er bevart gjennom endringsprosessen. Det resulterte i at Sameiet Glemmengaten 55 (eier av Hancobygget fra 1985 til 2004) fikk byggeskikkprisen i 1986.

 

Fredrikstad kommune hadde i mange år betydelige deler av sitt tjenestetilbud i Hancobygget, men etter at nytt rådhus stod ferdig i 2001 ble lokalene tilgjengelige for andre leietakere.

 

Hancobygget eies i dag av Glemmengaten 55 DA  som overtok bygget i juni 2004.

Bilder

  • Hansen & Co. AS
  • Hansen & Co. AS
  • Hansen & Co. AS